PDF съдържание
1 Певци в диалога Изток-Запад 3296
2 Сцени от опери 3112
3 Съдържание 3209
4 Таблици 3428
5 Музикални примери 3239
6 Оперна партитура 3273
7 Архивни документи 3558
8 Рисунки върху лице (хуа лиен) 3495
9 Символика на жестовете 3493