PDF съдържание
1 Певци в диалога Изток-Запад 2479
2 Сцени от опери 2341
3 Съдържание 2465
4 Таблици 2616
5 Музикални примери 2440
6 Оперна партитура 2452
7 Архивни документи 2701
8 Рисунки върху лице (хуа лиен) 2732
9 Символика на жестовете 2680