PDF съдържание
1 Певци в диалога Изток-Запад 1923
2 Сцени от опери 1848
3 Съдържание 1964
4 Таблици 2091
5 Музикални примери 1878
6 Оперна партитура 1887
7 Архивни документи 2144
8 Рисунки върху лице (хуа лиен) 2201
9 Символика на жестовете 2172