PDF съдържание
1 Певци в диалога Изток-Запад 2051
2 Сцени от опери 1956
3 Съдържание 2072
4 Таблици 2209
5 Музикални примери 2009
6 Оперна партитура 2001
7 Архивни документи 2288
8 Рисунки върху лице (хуа лиен) 2324
9 Символика на жестовете 2288