PDF съдържание
1 Певци в диалога Изток-Запад 1794
2 Сцени от опери 1735
3 Съдържание 1880
4 Таблици 1972
5 Музикални примери 1746
6 Оперна партитура 1786
7 Архивни документи 1991
8 Рисунки върху лице (хуа лиен) 2095
9 Символика на жестовете 2062