PDF съдържание
1 Певци в диалога Изток-Запад 1760
2 Сцени от опери 1703
3 Съдържание 1851
4 Таблици 1939
5 Музикални примери 1714
6 Оперна партитура 1752
7 Архивни документи 1954
8 Рисунки върху лице (хуа лиен) 2063
9 Символика на жестовете 2031